Preloader

Hizmet Sözleşmesi

Aldığınız hizmetlere ilişkin kullanıcı veya yer sağlayıcı hakları ve yükümlülükleri , hizmet sözleşmesinde yer almaktadır.

1.Taraflar :
Bu sözleşme Birbir Internet Hizmetleri ve Müşterileri arasında geçerlidir.
Taraflara ait terimler:
Bu sözleşmede geçen terimler aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

Birbir : Birbir Internet Hizmetleri. anlamında kullanılmaktadır. "Biz" veya "Firmamız" terimleri de Birbir anlamında kullanılabilir.
Müşteri : Birbir'in bilgisayar network ve cihazlarını web sitesi bulundurma, e-mail veya diğer maksatlarla kullanananlar, Birbir'den danışmanlık, tasarım, elekronik ticaret, dizayn, domain alan ismi kaydı veya İnternet ile ilgili her türlü hizmetlerden birini veya birkaçını alanlar anlamında kullanılmaktadır.
Birbir; Internet World Wide Web sayfası Barındırma (hosting), email servisi, web tasarımı, danışmanlık, tasarım, elekronik ticaret, dizayn, domain alan ismi kaydı veya İnternet ile ilgili teknolojik yeniliklere göre sonradan ilave edilebilecek çeşitli hizmetleri sağlamaktadır. Birbir'in bu veya buna benzer hizmetlerini kullanananlar aşağıda belirtilen belirli sözleşme şartlarına ve kanuni ve ahlaki kurallara uymakla yükümlüdür. Müşteri web sitemizde bulunan istek formunu email ile gönderdiği zaman veya yazılı veya sözlü olarak web servislerimiz ile ilgili bir istekte bulunduğu zaman bu sözleşme şartlarını ve kuralları kabul etmiş sayılır.
2. Sözleşme Süresi:
Web Barındırma, shell sözleşme süresi genellikle aylık, 6 aylık veya yıllık yapılmaktadır. Müşterinin seçtiği Barındırma paketi ve ödeme metodu, sözleşme süresini ve o süre içinde yapılacak ödeme miktarını belirler.
Barındırma servisi ve sözleşme süresi müşteri tarafından aksi talep edilmedikçe otomatik olarak yenilenir.
Hizmetin durdurulmasını ve sözleşmenin otomatik olarak yenilenmemesini isteyen müşteri; sözleşme bitiş tarihinden bir hafta önce firmamıza hizmetin durdurulmasını ve otomatik olarak yenilenmemesini yazılı olarak mektup, faks veya email ile bildirmelidir.
Email bildiriminin geçerli olması için firmamızdan talebin alındığı ve kabul edildiğine dair müşteriye email gönderilmesi gerekir. Firmamıza ulaşmayan talepler kabul edilmez. Bu taleplerin zamanında firmamıza ulaştırılmasından müşteri sorumludur.
Diğer hizmetlerle ilgili sözleşme süresi ayrıca taraflarca belirlenir.

3. Genel Kullanım ve Ahlaki Kurallar:
Birbir aşağıda belirtilen kurallara uymayanların Barındırma ve e-mail kullanımını geçici veya devamlı olarak kapatma hakkı taşımaktadır.

Korsanlık:
Şifre kırma veya korsanlık (hacking) yapmaya çalışanların servisi durdurulur. Firmamız gerektiği takdirde kanuni takibata başvurabilir.

Spam:
Ticari maksatlı olarak alıcının izni olmadan spam teşkil eden email gönderilemez.

Site Trafiği:
Limitsiz trafik içeren paketler bir back-up alanı olarak kullanılamaz. Birbir uygun gördüğü takdirde "Limitsiz trafik" içeren paketleri sınırlandırma veya limit koyma hakkını saklı tutar.

Yasa Dışı Materyal:
Birbir Barındırma ve diğer servisleri istemediği şahıs ve kuruluşlara vermeyebilir. Bunlar seks ve yasa dışı materyal içeren sayfalar veya Birbir'in uygun görmediği diğer konular olabilir.

Müzik-Sinema-Oyun gibi telif konusu olan Dosyalar:
Sunucularımızda MP3 müzik, sinema veya oyun programları ve dosyaları indirmek (download) için veya müzik dinleme veya radyo servisi vermek maksadıyla veya oyun sitesi kurmak maksadıyla kullanılamaz. Bu gibi siteler tespit dildiğinde siteleri kapatılabilir ve site sahibi hakkında tazminat davası açılabilir.

4. Ödeme Koşulları:
Barındırma Ödemeleri 1 yıllık peşin veya aylık periyodlarla yapılmaktadır. Ödemeler kredi kartı veya banka havalesi ile yapılabilir. Müşteri kredi kartı ile ödemeyi seçtiği takdirde Barındırma ve domain ismi vs ücretlerinin vadesi geldiğinde kredi kartından otomatik olarak tahsil edilmesini kabul eder.
Web tasarım, elektronik ticaret, danışmanlık, shell, domain ismi kaydı, web promosyon, reklam veya diğer servislere ait ödemelerin firmamızca belirtilen tarihlerde ödenmesi gerekir.
Kredi Kartı İle Ödeme:
Havale masrafı ve zamandan tasarruf etmeniz için sitemize kredi kartı ile ödeme sistemi koyulmuştur.
Kredi kartı ile ödemelerde müşteri her ay, 6 ayda bir veya yıllık ödeme periyodu sonunda kredi kartından Barındırma ücretinin otomatik olarak kesilmesini kabul eder. Bu uygulama, müşteri Barındırma siparişini iptal ettiğini yazılı olarak Birbir'e bildirene kadar devam eder. Kredi kartı hesabından para tahsil edilemezse Barındırma servisi en geç 2 hafta içinde iptal edilir.
Banka Havalesi ile Ödeme:
Müşteri, belirlenen tarihe kadar banka havalesini gerçekleştirmemişse, Birbir sağladığı servisi dondurma, durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutar.
Ödeme Alındı Cevabı:
Kredi kartı ödemesinden sonra ödeme alındı makbuzu email adresinize otomatik olarak gönderilecektir.

Servis Değişiklikleri:
Birbir şartlara göre uygun gördüğü takdirde Barındırma paketlerinde ve fiyatlarında değişiklik yapabilir.

Dedicated ve Co-Location Servis Ödemeleri:
Ödemeler istenen zaman içinde yapılmaz ise sunucu kapatılabilir. Sunucunun tekrar açılması firmamızın vereceği karara bağlıdır ve tekrar sunucu kurulum ücreti ödenmesi gerekir.

Barındırma Hesabı Süresi, Şartlar ve Anlaşmazlık durumları:
Müşteri hesabın açılışından resmen kapatılışını Birbir'e yazılı olarak bildirene kadar tüm servis ve Barındırma ücretlerini ödemekle sorumludur. Müşterini borcununu ödememesi, karşılıklı anlaşmazlık, icra, alacaklı vs. gibi durumlarda ilgili merci Yalova mahkemeleri ve İcra Daireleridir. Müşteri web sitemizde bulunan istek formunu email ile gönderdiği zaman veya yazılı veya sözlü olarak web servislerimiz ile ilgili bir istekte bulunduğu zaman bu kuralları kabul etmiş sayılır.

Ücret İadesi:
Ödenen Barındırma ücretleri, Müşteri memnun kalmadığını 3 (üç) gün içinde yazılı olarak belirttiği takdirde, ücret Birbir tarafından geri ödenir. Eğer teknik nedenlerden dolayı Birbir ücret iadesine karar verirse, iade edilecek miktarın belirlenmesi firmamıza aittir.

Bakiye Transferi:
Müşteri bir domaine ait Barındırma servisini çeşitli nedenlerle kapatarak kalan bakiyeyi başka bir Barındırma servisi için transfer edemez. Her domain Barındırma hesabı diğer domainlerden ayrı ve bağımsız olarak işlem görür. Birbir, domainlere ait borç ve alacakları; mevcut şartları ve müşterinin iyi niyetini ve müşterinin ödeme şartlarını değerlendirerek birleştirme hakkına sahiptir ve bu sözleşme ile müşteri bunu kabul eder.

Gecikme Faizi:
Birbir zamanında ödeme yapmayan Müşterilerden USD bazında haftalık %5 oranına kadar gecikme faizi talep etme hakkına sahiptir.

Kredi Kartı Sahtekarlığı:
Sistemimize girilen sahte, başkasına ait, çalıntı ve geçersiz kredi kartları tespit edildiği takdirde, yetkili merci Yalova mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

5. Veri ve Bilgi Sorumluluğu ve Yedekleme (Back-up):
Her müşteri kendi sitesine ait web sayfalarını email şifrelerini vs bilgileri kendisi backup (yedekleme) yapmaktan sorumludur. Bu nedenle web sitenize ait bilgileri serverimize transfer etmeden önce kendinizin bu bilgileri bilgisayarınıza ve ayrı bir zip diske back up yapmanız gerekmektedir.
Sunucularımızda veri ve web sayfaları günlük veya her hafta yedeklenir. Sunucuda teknik bir sorun olduğunda bu bilgiler yedekleme sisteminden alınmaktadır. Ancak bir web sitedeki bilgilerin silinmesi veya kaybolması nedeniyle olabilecek maddi zararlarınızdan firmamız sorumlu değildir. Kasti ve Müşteriye haber verilmeden silinen veri ve bilgilerden firmamız sorumludur. Teknik nedenlerle sunucuların aktif olmaması (kapalı olması) nedeniyle olabilecek maddi zararlarınızdan firmamız sorumlu değildir. Ancak bu süre kadar Müşteriye ücretsiz Barındırma servisi ilave edilebilir.

6. Barındırma İptali:
Birbir gerektiği takdirde Barındırma ve diğer servisleri iptal etme hakkını saklı tutar.
Web sitelerindeki içerik nedeniyle zarar görenlere karşı Birbir sorumlu tutulamaz. Sorumlu olan sitenin sahibi Müşteridir.

7. Gizlilik Prensibi:
Birbir, Müşterilerinin sisteme girdikleri kişisel, kurumsal ve fatura bilgilerini 3. şahıslara izinsiz dağıtmaz. Bu bilgiler sadece Birbir'in gerekli gördüğü, Müşterinin aldığı servisi tamamlayıcı nitelikteki işlemlerde kullanılır ve banka, muhasebeci gibi belli kurumlara iletilir.
Birbir istediği zaman firmanın bağımsız olarak alacağı kararlara veya teknik gelişmelere veya piyasa şartlarına göre bu maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Birbir Internet Hizmetleri